Ieteikums Padomes atzinums saskaņā ar 9. panta trešo punktu Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulā (EK) Nr. 1466/97 par Slovēnijas atjaunināto konverģences programmu 2005. - 2008. gadam