Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2008 ( 2008. gada 11. novembris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai