Rakstisks jautājums P-6341/09 iesniedza Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Komisijai. Kuģniecības līnijas Melnajā jūrā