Komisijas Regula (EK) Nr. 2868/95 ( 1995. gada 13. decembris ), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi