Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 245, 2010