Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 309, 2012. október 12