Lieta C-439/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 18. septembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System/Komisija