Kohtuasi C-439/20 P: Euroopa Komisjoni 18. septembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 8. juuli 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-110/17: Jiangsu Seraphim Solar System versus komisjon