EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 102/2008 ( 2008. gada 26. septembris ), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)