Rakstisks jautājums E-2462/09 iesniedza Luca Romagnoli (NI) Komisijai. Informācija par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas piešķirtā finansējuma izmantošanu Milānas pašvaldībā