MK 04.08.2009 noteikumi Nr.864 Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā (ar grozījumiem 15.12.2009 - MK noteikumi Nr.1461)