Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9810 – Natixis Investment Managers/La Banque Postale/JV) (Text s významem pro EHP) 2020/C 289/04