Lieta T-345/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. augustā — Helena Rubinstein /ITSB — Allergan ( BOTOLIST )