Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 14/2021 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta Hyväksytty neuvostossa 13 päivänä huhtikuuta 2021 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)