Komisijas Regula (EK) Nr. 975/2008 ( 2008. gada 6. oktobris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai