Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 15, 2013