Komisijas Regula (EK) Nr. 708/2009 ( 2009. gada 5. augusts ), ar ko 2008. pārskata gadam paredz atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 1915/83 attiecībā uz laika posmu, kurā sakaru aģentūra Itālijā nosūta saimniecību gada pārskatus