Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych