Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om eksportafgifter