Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou týkající se vývozních cel