Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 214, 2014