Rozhodnutie Komisie z 20/12/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4971 - MPC / VIGA-VILLACERO / MAN / COUTINHO & FERROSTAAL (JV)) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)