Rozhodnutí Komise ze dne 20/12/2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4971 - MPC / VIGA-VILLACERO / MAN / COUTINHO & FERROSTAAL (JV)) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)