Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2005