Rakstisks jautājums E-5544/08 iesniedza Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Gaļas patēriņa ietekme uz klimatu