Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 53, 2006