Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 86, 2012