Rakstisks jautājums E-1268/09 iesniedza Neil Parish (PPE-DE) Komisijai. Padomes Direktīvas 91/630/EEK par obligātajiem standartiem cūku aizsardzībai noteikumu neievērošana