Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 234, 2008