Priekšlikums Padomes regula par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam