Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 245, 2011