Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 309, 2012