Komisijas ziņojums Padomei par paveikto darbu attiecībā uz lēmumiem par 2006. gada budžeta izpildes apstiprinājumu (Kopsavilkums) – Padomes ieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar EK līguma 276. pantu un Euratom līguma 180.b pantu, Finanšu regulas 147. pantu attiecībā uz vispārējo budžetu, EAF Finanšu regulas 119. panta 5. punktu un ar līdzīgiem iepriekšējās ad hoc EAF Finanšu regulas noteikumiem {SEC(2008)2580}