Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 118, 2008