Priekšlikums Padomes lēmums par Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu