Tiesas spriedums (virspalāta) 2007. gada 13.martā.