Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 224, 2006