Kopsavilkums Komisijas Lēmumam (2019. gada 29. aprīlis) par lietas izskatīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39398 – Visa MIF) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3034)