Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 004, 8ta' Jannar 2014