Oslo tingrett 2007. gada 14. septembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvo atzinumu lietā Celina Nguyen pret Norvēģijas valsti, ko pārstāv Tieslietu ministrija un policija (Lieta E-8/07)