Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 75, 2008