Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Eiropas pētniecības padome — Risinājums pasaules līmeņa izcilības sasniegšanai