Coleman Ģenerāladvokāta Poiares Maduro secinājumi, sniegti 2008. gada 31.janvārī. # S. Coleman pret Attridge Law un Steve Law. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Employment Tribunal, London South - Apvienotā Karaliste. # Sociālā politika - Direktīva 2000/78/EK - Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - 1. pants, 2. panta 1. punkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts, kā arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Tieša diskriminācija invaliditātes dēļ - Aizskaršana invaliditātes dēļ - Darba ņēmēja, kurš pats nav invalīds, bet kura bērns ir invalīds, atlaišana - Iekļaušana - Pierādīšanas pienākums. # Lieta C-303/06. TITJUR