Rakstisks jautājums E-2919/08 iesniedza Anne E. Jensen (ALDE) Komisijai. Austrijā piemērotais kustības aizliegums kravas automobiļiem