Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 286, 2006