Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 1, 2008