Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 096, 2014