Komisijas atzinums ( 2008. gada 19. septembris ), par Francijas Flamanville kodolspēkstacijas (1. un 2. bloks) radioaktīvo atkritumu apglabāšanas grozīto plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu