Rakstisks jautājums E-5917/09 iesniedza Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai.Daphne programmas īstenošana