Paziņojums importētājiem — Produktu ar augstu cukura līmeni imports Kopienā